KrF-døra på gløtt for å framskunda skule i Stokkalandsmarka

Av

Skulen i Stokkalandsmarka blir ikkje framskunda, men KrF set døra litt på gløtt.