Politikarane vil freda Hognestad skule

Av

Fleirtalet støttar rådmannen og vil bygga klasserom i ny symjehall, men ny skule på Bryne er òg eit aktuelt alternativ.