Reduserer standarden, men må likevel betala meir

Av

Anboda på Bore skule-prosjektet blei dyrare enn kommunen rekna med. No må politikarane finna 15 millionar kroner ekstra.