Vil leggja ned Vasshus allereie neste år

Av

Elevane og foreldra på Vasshus vil behalda skulen sin, men kommunalsjefen føreslår at dette skuleåret blir det siste.