Får fem månader i fengsel etter å ha skamslege festdeltakar

Av

Gulating lagmannsrett fann ikkje grunnlag for å gjera om på tingrettens dom, og forkasta anken til domfelte.