Onsdag presenterte de fire regjeringspartiene endringer i proposisjonen til kompensasjon for pelsdyrbøndene. Blant annet mener de at rivings- og oppryddingskostnadene må dekkes, og at det skal gjøres en individuell vurdering knyttet til kompensasjon til hver enkelt bonde.

«Vi ber regjeringen styrke kompensasjonsordningen gjennom å beregne en individuell kompensasjon basert på bokført verdi. Det hensyntar gjeldssituasjonen knyttet til pelsdyrdriften på hvert enkelt bruk. Tispetillegget ligger fast», understreker de fire partiene i en pressemelding.

Regjeringspartiene ønsker også å utvide kompensasjonen til pelsdyrbønder som fyller 62 år i 2025, slik at de får betalt for tapt inntekt fram til de fyller 67 år.

I det første lovforslaget om avvikling av pelsdyrnæringen foreslo regjeringen å dele ut til sammen 505 millioner kroner til oppdretterne gjennom forskjellige ordninger. Dette er kun et overslag, presiserte Morten Ørsal Johansen (Frp) da han la fram onsdagens proposisjon.

I den såkalte Granavollen-plattformen ble Høyre, Frp, KrF og Venstre enige om at pelsdyrnæringen i Norge skal legges ned. Lovforslaget om et næringsforbud mot pelsdyr ligger til behandling i Stortinget, fristen for å avgi innstilling er i neste uke. Ifølge lovforslaget skal pelsdyrnæringen være avviklet innen 2025.