Flere studieforberedende program krever høyere karaktersnitt sammenlignet med i fjor. Ved de mest søkte skolene må man ha minst 45 karakterpoeng for å være sikret plass i første inntak ved flere av tilbudene på Vg1.

– Det er ikke usannsynlig at avlysning av eksamen har hatt positiv innvirkning på søkernes karaktersnitt de to siste årene. Muligheter for tilleggspoeng bidrar også til å dra opp snittet til Vg1 idrettsfag og Vg1 musikk, dans og drama, sier Helge Eide, seksjonssjef i opplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune.

Innenfor yrkesfaglige program på Vg1 er det mindre endringer i inntakskravene fra i fjor. Det kreves fortsatt opp mot 40 karakterpoeng ved flere skoler dersom man vil gå på elektro og datateknologi, helse- og oppvekstfag eller informasjonsteknologi og medieproduksjon.

Hard konkurranse om plassene

Enkelte programområder på Vg2 elektro og datateknologi har et inntakskrav på drøyt 45 karakterpoeng. Aller hardest konkurranse er det nok en gang om de 15 plassene på Vg2 ambulansefag i Sauda, hvor sist inntatte har 55 karakterpoeng. Vg1 dans ved Stavanger katedralskole, Vg2 flyfag ved Sola vgs og Vg3 maritim elektriker ved Karmsund vgs krever alle over 51 karakterpoeng i første inntak.

Vg3 påbygg til generell studiekompetanse er som vanlig oversøkt, og det gjenspeiles i relativt høye karakterkrav for å være sikret plass. Ved Strand vgs og Ølen vgs må man ha henholdsvis 48,6 og 47,1 karakterpoeng i første inntak.

De fleste får første ønske oppfylt

18 164 elever har fått tilbud i første inntak til videregående skole for skoleåret 2022/2023. Drøyt 1 200 elever har fått tilbud etter fortrinn eller individuell behandling. Nærmere 23 500 har søkt videregående opplæring i Rogaland, som er rundt 500 flere enn i fjor.

15 398 har fått tilbud på sitt første ønske, som tilsvarer rundt 85 prosent av søkerne med tilbud om skoleplass. 1 509 har fått tilbud på ønske nummer to og 766 på ønske nummer tre. Noen søkere er strøket fra inntak, og det kan skyldes at:

  • de har søkt tilbud de ikke er kvalifisert for.
  • de har for mange strykkarakterer eller ikke vurdering i fag.
  • karakterene ikke var innsendt innen fristen 23. juni.
  • 2 500 har læreplass som første ønske

Mer enn 2 500 søkere har læreplass som første ønske, og det er på nivå med fjoråret. De som ikke får læreplass innen 1. september, vil få tilbud om Vg3 fagopplæring i skole som bygger på programområdet fra Vg2. Forutsetningen er at de har opplæringsrett og er kvalifiserte for å fortsette på neste nivå. Aktuelle kandidater blir kontaktet av seksjon for fag- og yrkesopplæring etter 1. september.

Ikke fått tilbud ennå?

1 050 søkere med opplæringsrett står på venteliste etter første inntak til alle sine ønsker. Disse fordeler seg slik:

  • 495 til Vg1
  • 315 til Vg2
  • 240 til Vg3

Søkere med opplæringsrett som står på venteliste til alle sine ønsker, vil få tilbud i andre inntak i månedsskiftet juli/august og frem mot skolestart. Elever som bare har søkt Vg3 påbygg, og som ikke får tilbud om skoleplass, vil få tilbud innen det lærefaget/yrkesfaget de er kvalifisert for, eller om Vg3 fagopplæring i skole.

Programområder med mange søkere

Flere programområder har lange ventelister. Etter andre inntak i månedsskiftet juli/august vil karakterkravet være litt lavere ved enkelte skoler. Eksemplene under viser karakterpoeng for sist inntatte i første inntak:

TilbudSkolePoeng siste inntatteVg1 dansStavanger katedralskole51,2
Vg1 musikkStavanger katedralskole47,4
Vg1 dramaStavanger katedralskole46,7
Vg1 studiespesialiseringSt. Olav46,4
Vg1 studiespesialiseringSt. Svithun45,4
Vg1 studiespesialiseringHetland44,5
Vg1 studiespesialiseringSandnes42,1
Vg1 studiespesialisering Stavanger katedralskole42
Vg1 idrettsfagSt. Svithun46,1
Vg1 idrettsfagSandnes45
Vg1 idrettsfagJåttå42,9
Vg1 kunst/design/ark.Vågen46,2
Vg1 kunst/design/ark.Haugaland41,3
Vg1 kunst/design/ark.Bergeland39,3
Vg1 medier/kommunikasjonVågen47,1
Vg1 medier/kommunikasjonHetland41,7
Vg1 medier/kommunikasjonBergeland 40,5
Vg1 bygg- og anleggstekn.Jåttå38,6
Vg1 elektro og datateknologiJåttå41,2
Vg1 elektro og datateknologiGand40,3
Vg1 elektro og datateknologiØlen40
Vg1 elektro og datateknologiSola39,3
Vg1 elektro og datateknologiKarmsund38
Vg1 teknologi og industrifagStvgr. offshoretekn. skole39,5
Vg1 teknologi og industrifagBryne37,5
Vg1 helse/oppvekst studforb.Bergeland45
Vg1 helse- og oppvekstfagJåttå40
Vg1 helse- og oppvekstfagKarmsund37,7
Vg1 informasjonstekn./med.prod.Haugaland40
Vg1 informasjonstekn./med.prod.Vågen39,7
Vg1 informasjonstekn./med.prod.Gand39Vg2 realfagSt. Olav42,2
Vg2 realfagSt. Svithun vgs41,1
Vg2 realfagSkeisvang41
Vg2 språk, samf. og økonomiStavanger katedralskole44,4
Vg2 språk, samf. og økonomiSt. Olav43,3
Vg2 flyfagSola51,4
Vg2 elenergiGand45,7
Vg2 elenergiJåttå44,3
Vg2 automatiseringJåttå45,7
Vg2 automatiseringGand45,7
Vg2 anleggsteknikkØksnevad37,5
Vg2 betong og murGand37,1
Vg2 betong og murBryne37,1
Vg2 kjemiprosess- og lab.fagKarmsund40
Vg2 kjemiprosess- og lab.fagStvgr. offshore tekn. Skole37,5
Vg2 brønnteknikkStvgr. offshore tekn. skole38,6
Vg2 industriteknologiBryne37,5
Vg2 ambulansefagSauda55
Vg2 hudpleieJåttå45
Vg2 helsearbeiderfagGand41,3
Vg2 helsearbeiderfagJåttå41,3
Vg2 helseservicefagBergeland37,5
Vg2 fiske og fangstStrand44,3Vg3 anleggsmaskinmek.Øksnevad45
Vg3 automatiseringGand45
Vg3 automatiseringJåttå45
Vg3 maritim elektrikerKarmsund51,7
Vg3 studieforb. naturbrukStrand45
Vg3 påbyggStrand48,6
Vg3 påbyggØlen47,1
Vg3 påbyggBryne45,7
Vg3 påbyggJåttå42,9
Vg3 påbyggKopervik41,4
Vg3 påbyggGand41,3
Vg3 påbyggHaugaland38,9
Vg3 påbyggDalane38,8
Vg3 påbyggRandaberg38,6
Vg3 påbyggVardafjell36,3