Slik har nettrafikken endra seg i Rogaland under koronakrisa

Koronatida har ført til ein stor oppgang i trafikk på dagtid, men kjem ikkje i nærleiken av trafikktoppane tidlegare i år.