Slik jobber kommunene for å holde folk i arbeid: Tine har gått fra kiosksjef ved kinoen til jobb i barnehage

Koronaviruset har ført til en helt ny hverdag i Time kommune. Nærmere 60 ansatte jobber nå med andre oppgaver enn det de har gjort tidligere.