Slik skal de kutte 2,5 milliarder i Bymiljøpakke Nord-Jæren: Foss-Eikeland-E39 kan bli kuttet ned fem prosent

Dersom politikerne får gjennomslag, blir det kuttet mellom fem og 20 prosent i alle prosjektene.