Slik var årets landbruksmøte på Varhaug

Se innlegg, paneldebatt og spørsmål fra salen til landbruksministeren.