Slipper fengsel på grunn av sommel

Mannen fra Hå er dømt for trygdebedrageri, men slipper å sone fordi saken ble liggende så lenge hos politi og domstol.