Smittevernoverlegen på SUS: - Nedgang både ved sjukehuset og ute i kommunene. Vi får en kontrollert spredning utover våren

Per mandag 6. april er det ti innlagte pasienter med påvist Covid 19. Fire av dem ligger på intensivavdelingen, hvorav tre får respiratorbehandling.