Søkerliste: Disse har søkt på jobben som avdelingsleder på Lye ungdomsskule

Se lista i artikkelen. Totalt har ti personer søkt på stillingen, fem kvinner og fem menn.