Søkte om støtte til viktig omsorgsarbeid – fekk avslag

– Prosjektet manglar ein klar framdriftsplan og søknaden er for lite gjennomarbeida, skriv Fylkesmannen i Vestfold i eit brev til Klepp kommune.