Klepp-keeper har meldt overgang til EIK

Sondre Kyllingstad trente med Bryne i høst, men nå går ferden til Okka by.