Denne plakaten vert ignorert – nå vil Fretex vurdera kamera for å unngå dumping av møblar

Frelsesarmeen på Bryne må betala for fjerning av rusk og rask.