Ulovleg søppeldumping på Bryne

Av

Gong på gong blir det dumpa søppel ved gjenvinningskonteinarane ved M44.