Fortvilar over forsøpling og nattleg bråk

Av

Det skal vera ein stad for el-innsamling, men mange tek seg til rette ved Skousen på Bryne. Både naboar og butikken reagerer på at folk set frå seg søppel og kjem for å demontera delar frå det som er kasta.