Hå kommune vil slå ring rundt Varhaug

Av

Kommunen og inviterer til open samling 13. august saman med lag og foreiningar på Varhaug.