Søsken fortvilar, får ikkje institusjonsplass til si demente mor

– Kva må eigentleg til for å få korttidsplass på institusjon i Klepp kommune? spør Annvor Ree, Per Morten og Sissel Mollan.