– En gransking styrt av Mattilsynet selv, slik Mattilsynet og landbruksministeren ønsket, ville aldri kunne bli uavhengig og egnet til å gjenskape tillit. Det har derfor vært viktig for Senterpartiet at det er regjeringen som står som ansvarlig for granskingen. Det er en stor seier at vi nå får med et samlet Storting på dette. Alle er avhengige av at vi kan ha tillit til Mattilsynet, sier stortingsrepresentant Geir Pollestad som også er leder av Næringskomiteen.

Stortingets næringskomite kom fredag med sin innstilling i saken om Mattilsynet. Alle partier står bak forslaget der det heter følgende: «Komiteen ber om at regjeringen iverksetter en uavhengig gransking av Mattilsynets tilsynsvirksomhet innenfor både grønn og blå sektor.» Dette er helt i tråd med forslaget fra Senterpartiet som er grunnlaget for saken

Bakgrunnen for saken er avsløringene om juks i forbindelse med et tilsyn av en pelsdyrgård i Sandnes, som gjorde at Mattilsynets direktør gikk av