Matjord står mot næring når kommunestyret i Time igjen skal behandle Re/Svertingstad. I forrige runde, høsten 2020, tapte matjorda med en stemmes overvekt. Frontene var harde når politikerne skulle si ja eller nei til samarbeidsavtalen med Svertingstad Næringspark AS. Utbygger ønsker å etablere et stort næringsområde i forlengingen av Håland – også kalt Jærens svar på Forus.

Området ble satt av til næring i arealdelen i kommuneplanen i desembermøte 2019, samtidig som kommunestyret sluttbehandlet økonomiplanen. Debatten om man sov, eller ikke sov i timen i forbindelse med Re/Svertingstad, har sitt utspring i desembermøtet. I juni 2020 la utbygger fram et planinitiativ som tok mange på senga. Utval for lokal utvikling sa ja til at utbygger fikk starte arbeidet med områdeplan, men krevde at de skulle ha en hånd på rattet.

Les også

Gode sovehjarte i Re/Svertingstadsaka

I løpet av sommeren kom Tarald Oma og Bothild Å. Norsletten på banen. Da Utval for lokal utvikling igjen behandlet saken i august, overrakte de to engasjerte innbyggerne 1300 underskrifter med krav om vern av matjorda.

Flertallet gikk imidlertid for samarbeidsavtalen med Svertingstad og viser til forutsigbarhet, behovet for nye næringsarealer og at området ligger på utbyggingssida av jordverngrensa rundt Bryne, som ble trukket opp i fylkesdelplanen for langsiktig byutvikling på Jæren fra tusenårsskiftet.

Mindretallet anket saken inn for kommunestyret og den vekket også oppsikt nasjonalt. Daværende landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) ville ikke kommentere enkeltsaker som Re/Svertingstad da Jærbladet henvendte seg, men var på sauesanking i Sirdal og sa blant annet til Rogalands Avis at "Det er galskap å bygge ned dyrka jord".

Les også

Hva fremtid har Bryne som by og næringssentrum om det ikke skal kunne bygges i «sentrumsnære» områder som dette?

I tillegg engasjerte lokale representanter for kirka seg mot nedbyggingen av Re/Svertingstad, og det ble utvilsomt en tøff og svært krevende sak for Time KrF. Lang historie kort, da kommunestyret behandlet saken meldte Anders Undheim (KrF) seg ut av partiet i en pause, og sikret dermed rådmannens ja-forslag med en stemmes overvekt. Han fikk imidlertid med seg kommunestyret på et tilleggsforslag om å ta vare på jorda på Svertingstad/Re ved at den skal flyttes.

I kveld skal Re/Svertingstad opp igjen i kommunestyret etter en mindretallstanke i Utval for utvikling. Bygningsmassen som skal bygges ut er over 15.000 kvadratmeter, og dermed kommer krav om konsekvensutredning. Kommunen måtte varsle planarbeidet på nytt.

Høringsfrist var 23. januar, og blant de som virkelig hevet stemmen var statsforvalteren. «De vil på det sterkeste be om at kommunen revurderer vedtaket om å regulere Re/Svertingstad til næringsareal». Klar tale eller ikke, et flertall i utval for Utvikling stod på vedtaket om nedbygging.

Les også

Jordvern: Det smertar å sjå kva Time kommune held på med

I kveld får kommunestyret en ny mulighet til å beholde matjorda.. Det håper vi de gjør. Vår begrunnelse er kort og godt matsikkerhet.

Vi ser at saksbehandlingen absolutt ikke har gjort det forutsigbart og enkelt for aktørene bak Svertingstad Næringspark. Den står til stryk. Men verden endret seg da Russland invaderte Ukraina 24.februar. Det er krig i matfatet som mange, spesielt fattige land er avhengige av.

Norge importerer ikke mye råvarer direkte fra Ukraina/Russland, men vi vil bli påvirket av høyere priser i verdensmarkedet og en situasjon som nå er høyst usikker. Europa er i krig. Vi står overfor den største humanitære katastrofen i vår verdensdel siden 2. verdenskrig.

Representanter fra Høyre og Fremskrittspartiet argumenterer med behovet for næringsarealer for å beskytte posisjonen som regionhovedstad, og fare for å miste arbeidsplasser til nabokommunene. Argumentene blir for små. Snu på det. Snakk med naboene om hvordan jærkommunene kan samarbeide framover om næringsarealer og nye arbeidsplasser og få løsninger på bordet.

Matjorda på Re/Svertingstad må vernes.