Spele fotball i påska? Her er status for opne idrettsanlegg og -banar på Jæren og reglane for bruk

Nye retningslinjer frå Norsk fotballforbund gjer at mange har opna for eigentrening på utebanar.