Spelesjuke musikarar stilte opp gratis for Hå sjukeheim

Langfredag spelte Vestavind opp frå ein provisorisk scene på parkeringsplassen til Hå sjukeheim.