Staten har delt ut 1,2 milliardar i kontantstøtte. No er april-tala klare for bedrifter på Jæren

Over 20 000 bedrifter har fått midlar i kontantstøtteordninga frå staten så langt. No er dei første tala for april klare i Time, Klepp og Hå.