Så mykje jord tar E 39-alternativa

Av

Denne gjennomgangen viser korleis Statens vegvesen kom fram til at indre trasé for ny motorveg var mest lønsamt for naturområda.