Kommunane tener meir på vekst

Av

Ei endring i tilskottet som går til kommunar med vekst i folketalet, slår positivt ut for kommunane på Jæren.