Stavangerbryggeri har søkt om å få selja øl i Klepp og Time

Søknadene jærkommunane har fått om løyve til å selja alkohol, er av det uvanlege slaget.