Ringorm er en sopp på hår og øvre hudlag, som forårsaker hårløse flekker, tykk hud og flass på rammede dyr.

Både Rogaland Bondelag og bransjeorganisasjonen TYR Rogaland delte tirsdag advarsler mot spredning av den smittsomme ringom på Jæren:

- Etter anmodning fra Mattilsynet hjelper vi dem med å varsle ut at det nå er påvist eller sterk mistanke om ringorm på storfe i følgende kommuner i Rogaland: Sandnes, Gjesdal, Time, Klepp og Hå.

Spesialinspektør i Mattilsynet, Arvid Reiersund bekrefter onsdag mistanken overfor Jærbladet:

- Det er enda for tidlig å si noe med hundre prosent sikkerhet, men dette er noe vi tar på det største alvor. Det er ganske så oppsiktsvekkende og er kommet fra alle kanter uten at vi ser noen sammenheng, forteller han.

Videre opplyser Reiersund at det i løpet av de neste dagene vil bli utført så mange tester som kapasiteten tillater for å komme til bunns i dette.

Ringorm hos storfe

  • Ringorm (dermatofytose) er en smittsom soppinfeksjon i det ytterste laget av huden forårsaket av en soppgruppe som kalles dermatofytter.
  • Dyr med symptomer avstøter hår og hudskorper/flass som inneholder soppsporer.
  • Soppsporene spres ved direkte kontakt fra infiserte til friske dyr. Indirekte kontakt med innredning, børster, transporter og annet utstyr som er forurenset med sporer, utgjør også en viktig smittevei.
  • For vel 25 år siden var ringorm hos storfe forårsaket av T. verrucosumen utbredt sykdom her i landet. Systematisk vaksinasjon har i stor grad endret dette bildet.

Kilde: Veterinærinstituttet

Oppfordrer til prøvetaking

Forekomst eller mistanke av ringorm hos storfe skal umiddelbart rapporteres til Mattilsynet. Det bør tas prøve av ett eller flere av dyrene, anbefaler Veterinærinstituttet.

Staten dekker kostnadene for laboratorieundersøkelse siden sykdommen er klassifisert som en B-sykdom.

Veterinærinstituttet skriver at ringorm som regel er en selvbegrensende infeksjon hos enkeltindivider, men at infeksjonen kan være svært smittsom.

Infiserte dyr bør ikke ha nærkontakt med friske dyr inntil dyret er erklært smittefritt, skriver Veterinærinstituttet. Grundig rengjøring og desinfeksjon av dyrets miljø er viktig for å drepe ringormsporer.

Ta forholdsregler

I varselet fra tirsdag, bes alle produsenter om å ha ekstra oppmerksomhet på smittebeskyttelse:

  • Alle bør ordne overtrekksklær og sko til besøk, og stille krav om at utstyr som skal i kontakt med husdyr er rengjort og desinfisert både før og etter besøk.
  • Det bes om ekstra fokus på renhold i området rundt melketanken.
  • I området der melkebilen fører slangen bør det sperres av for annen ferdsel.
  • Tankrommet må vaskes grundig før og etter melkehenting.