131 færre tomtemillionar i kommunekassen

Av

Svikt i tomtesalet i Stokkalandsmarka gjer at Hå kommune tener mindre enn venta.