Usemje om rekkehus

Av

Funksjonelle bustader, meiner politikar. – Brakkebygg, meiner rådmannen.