Stor auke i skjenkeprikkar i Hå

I 2019 delte skjenkekontrollen i Hå ut meir enn dobbelt så mange prikkar for brot på alkohollova enn året før.