Stor elbil-satsing i Hå kommune: Vil bytta ut 48 kommunale bilar innan 2024

Hå kommune har i dag berre bensin- eller dieselkøyretøy. Det vil rådmannen ha slutt på.