Stor interesse for unik enebolig – tross koronakrisen

Eiendomsmegler 1 med Dan Chruickshank har ikke merket koronaeffekten i boligmarkedet. Spesielt på enkelte eiendommer må de begrense visningen på grunn av stor interesse.