(SANDNESPOSTEN): Den siste uken før hummerfisket åpnet 1. oktober kl. 08:00 gjennomførte Fiskeridirektoratet i samarbeid Politiet, Kystvakten (KV) og Statens Naturoppsyn (SNO) flere kontrolloppdrag langs Vestlandskysten fra Egersund i sør til Florø i nord, og i tillegg i Oslofjorden. Det skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding tirsdag.

I en fellesaksjon med KV, SNO og Politiet i Rogaland er det totalt beslaglagt 75 redskaper, i all hovedsak teiner. Blant annet ble det gjort beslag i en samleteine.

– Vi beslagla blant annet en samleteine med 10 hummer i, og i tillegg ei samleteine med en hummer i der eieren er kjent. Mesteparten av beslagene dreier seg om feil fluktåpning, dårlig eller ingen merking og i noen tilfeller mangel på innmontert råtnetråd, seier seniorinspektør Nils Johan Stonghagen i Fiskeridirektoratet, region Sør.

I tillegg til å ta beslag i ulovlige redskap ble det gitt 53 advarsler for mindre alvorlige regelbrudd.

– Vi var også ute 1. oktober før fisket åpnet kl. 08:00 og tok beslag i en teine med bakgrunn i at den var satt før lovlig fangsttid, seier Stonghagen.