Store problemer for tradisjonsrik vinterturnering

Nærbø har kommet opp i en fortvilet situasjon som følge av tekniske problemer.