Store verdiar blir liggjande igjen på skulane: – Det er for gale

Skulane kvittar seg med klede for tusenvis av kroner kvart år.