Storgarden på Sele har fått ny eigar

Garden på Sele er selt for 15. 150.000 kroner.