Olaug Salte Sirevåg som er yrkes og utdanningsrådgiver på Bryne Vidaregåande skole sier at det er et økt behov for fagarbeidere i arbeidslivet innen alt fra bygg, mekaniske fag, helse og sosial, restaurant og matfag, service og samferdsel.

- Det er viktig å gå ut i lære for da har du alltid et fagbrev, grunnkompetanse, du kan støtte deg på. Fagutdannelsen er verdifull og har den kompetansen arbeidslivet etterspør, sier Olaug Salte Sirevåg.

Hun forteller at noen velger å ta påbygg fordi de mener at utdanningen blir for lang om de først går ut i lære. De ønsker generell studiekompetanse for å gå videre til universitet og høgskoler.

Fagopplæringen i Rogaland fylkeskommune jobber med å veilede lærlingene. Time kommune som lærebedrift veileder lærlingene i læretiden. I læretiden får de instruktør, veiledningssamtaler, lærlingemøter og nettverkssamlinger. 

Katrine Aure som er lærlingskoordinator i Time kommune forteller at de som ønsker å bli lærlinger må gjennom målene i kompetanseboken og få fagbrev. Deretter må di 2 år i lære før de eventuelt går videre ut i jobb. Lærlingene jobber med kompetanseboken i læretiden sin. Læretiden er 2 år i 100% stilling. Vi melder opp lærlingene til fagprøven når læretiden er over. Når de har bestått fagprøven kan de søke jobb som fagarbeidere.

- Fagarbeidere er noe vi alltid vil trenge. I tillegg er det med på å gi god erfaring innen de yrkesgruppene vi trenger. Fagutdanning er en utdanning som er mer arbeidsrelatert, samtidig som du jobber med kompetansemålene underveis. Det er også en mulighet for å gå videre på påbygg eller videreutdanning på fagskole etter endt utdanning.

Hun legger stor vekt på at lærlingene blir godt tatt vare på. De har blant annet noe som heter bli kjent dag i starten av læretiden hvor du kan skape godt nettverk med de du jobber sammen med og lærlingskole 

- For oss er det veldig viktig at alle føler seg inkludert, påpeker Katrine Aure.

Det siste året har vi økt antall læreplasser, og vi har per dags dato 33 lærlinger fordelt på 2 år. Fagene vi har lærlinger i er; barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider, IKT og kontorfag. Politikerne har hatt et ønske om flere læreplasser og derfor har vi lagt stor vekt på at dette skal skje, seier Katrine Aure. Det er politikerne som bestemmer hvor mange læreplasser vi skal ha.

Om du får jobb etter læretiden har mye med hvordan du selv presterer og viser deg frem under læretiden, og om stillingen du ønsker å jobbe innen er ledig.

- Jobber du godt har du god referanse som du kan bruke videre til å bli ansatt, forteller Katrine. Hun føyer også til at læretiden er som en «søknad» til å få senere jobb. 

Jone Lode jobbet som lærling for firmaet Malm Orstad for 1 år siden. Han forteller at han ble godt tatt vare på.

- Mye av grunnen til godt opphold var at jeg fikk en ungkar som hadde ansvaret for meg. Det gjorde at det faglige og sosiale ble kjekt, sier Lode.

Han påpeker at du også får jobbe etter ditt nivå, noe som gjorde at han alltid utviklet seg og ble flinkere i det han jobbet med.

- Jeg koste meg masse i lære og vil anbefale folk å gå ut i lære fordi da har du mulighet til å utvikle deg å bli bedre i det område du ønsker, fortsetter han.

Når du velger yrkesfag er det første året likt for alle. Andre året har du muligheten til å velge fag du selv er interessert i.

- Jeg gikk første året tip også videre til industri teknologi andre året, forteller Jone Lode.

Han avslutter med å fortelle at læretiden var lærerik og kjekk. Det var mye sosialt og bra fellesskap i tillegg til at han lært mye.

[faktaboks3162LF]