Stort oppmøte på konferanse om berekraftig jordbruk

Av

Helgas konferanse «Menneske og natur på same lag», var ein av største av sitt slag, nokon sinne.