Striden kring Kleppeloen: Kommunen meiner at Fylkesmannen sitt vedtak ikkje er gyldig

– Dei to blokkene som er planlagt ved Kleppeloen, er i tråd med kommuneplanen, seier Trine Eide Fossmark, kommunalsjef samfunn og kultur i Klepp.