Suksessbedrifta starta i garasjen til Christopher (31) i 2015. Det siste året har talet på tilsette auka frå fire til 14

Den unge industribedrifta i Stokkelandsmarka trassar olje- og viruskrise, med nytilsettingar og rekordleveranse.