Onsdag formiddag ble lesertallene for det siste halvåret offentliggjort.

Tallene viser en svak tilbakegang for Jærbladet.

– Målingen viser en forventet tilbakegang i papirlesingen, og at den digitale veksten må intensiveres. Fra siste måling i september har vi en tilbakegang på 200 lesere. Daglig leser 19.900 oss digitalt, og ved forrige måling var tallet 20.100, sier Myklebust.