Vil ikke langt ut på landet

Av

Helse Stavanger dropper tomta på Øksnavad i den videre planleggingen av nytt regionsykehus.