Anbefaling frå arbeidsgruppe er klar: Bygg to nye basseng på Bryne

Bygg nytt, men for all del: behald og rehabiliter dei eksisterande hallene på Bryne, anbefaler arbeidsgruppa.