Takk for varig vern av Kleppeloen - men kvifor vedtar ein meir utbygging i same møte?

Av