– Tek slike historier svært alvorleg

– Me har eit felles mål om å skapa tenester som pårørande og bebuarar kan vera nøgde med, seier Torbjørn Hovland (KrF), leiar i hovudutval for helse- og velferd i Klepp.