Straff som fortjent?

Av

Terroristene trodde de skulle bli hyllet. Det skjedde heldigvis ikke.