Onsdag morgen stilte Utrykningspolitiet seg opp langs Jærvegen i Klepp for å sjekke om noen kjørte med morgenpromille.

Hele 52 førere måtte blåse i alkometeret, men ingen av dem hadde utslag på promille.

Promillegrensen på norske veier er 0,2, og promillekjøring straffes hardt. Vanligvis får man en bot på 1,5 ganger brutto månedsinntekt og blir fratatt førerkortet. Hvis promillen er over 0,5 pleier man også å få en betinget fengselsstraff, og hvis den er over 1,2 får man ubetinget fengselsstraff som må sones.